Home Chùa Giác Sanh Worship, Đình, chùa, Chùa Giác Sanh Âu Cơ HCM

Entertainment - Worship - Temples and pagodas
- Address : 103, F 14, Âu Cơ , Ward ., District 11, HCM City
- Tel: (08)8603260

Đình, chùa Chùa Giác Sanh

Giải trí - Nơi tôn kính - Đình, chùa
- Địa chỉ: 103, F 14, Âu Cơ , F. ., Quận 11, Tp. HCM
- Tel: (08)8603260 Hãy gọi số (08)8603260 để thông tin thêm.

Thông tin:

ĐT: 08 8603260
(Nếu quí vị là chủ nhân, nhân viên hoặc khách của Chùa Giác Sanh Hãy thêm thông tin cho địa chỉ này bằng cách bổ sung thông tin vào mục "Xem và nói" ở dưới. Hãy liên lạc với chúng tôi để cung cấp hoặc thay đỗi thông tin, hãy cùng giúp nhau. - If you are owner, staff or visitors of Chùa Giác Sanh Please contribute more information on the below "See & Talk" topic, or contact us for other information.)
Địa chỉ: Chùa Giác Sanh

Chưa có ý kiến về Chùa Giác Sanh( No comment found)


Số lần xem / reads: 2190

Xem và nói của quý khách về Chùa Giác Sanh

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Chùa Giác Sanh related ideas

Các Địa chỉ khác - Same Addresses we collected.

Những ý kiến mới /commented on site

25/04/14 - Chỉ đường đi phở Phú Vương, Lê Văn Sỹ (Lê Văn Sỹ)
25/04/14 - Chỉ đường đi cơm tấm 3 ghiền đường Đặng Văn Ngữ (Đặng Văn Ngữ)
25/04/14 - Chỉ đường đi gà nướng bảy Đực, Bình Quới ở đâu ? (gà nướng)
25/04/14 - chả giò cá sấu, cá sấu mù tạt , Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức (Kha Vạn Cân)
25/04/14 - Chỉ đường đi Quán Bình hải sản tươi ở đâu ? (Hậu Giang)
25/04/14 - Món bánh cuốn ngay dưới chân cầu Hậu Giang (Hậu Giang)
25/04/14 - Cơm gà, xá xíu, heo quay, vịt quay ngã tư Hậu Giang - Phan Văn Khỏe, quận 6 (Hậu Giang)
25/04/14 - bột chiên, ngay trước chợ Phạm Thế Hiển, quận 8 (Phạm Thế Hiển)
24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng Đinh Tiên Hoàng ? (Đinh Tiên Hoàng)
24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng Võ Thị Sáu ? (Võ Thị Sáu)

English by pictures: come to=regain conciousness