Mọi thứ về đường Trần Đình Xu trên available.com.vn

Bạn không cần đi hết các con đường ở TP. HCM để biết chúng có gì. Mọi cái đặc biệt về một con đường đều có ở đây! Nhiều bất ngờ thú vị! Vì đây là ý kiến chia sẻ của nhiều người. Bạn cũng có thể...

Trần Đình Xu tiếp giáp với đường nào ?

Bến Chương Dương. Nguyễn Cư Trinh. Cô Giang.

Trần Đình Xu có những địa chỉ nào ?

Giải trí (Entertainment):
Nhà thờ Nhà thờ Cầu Kho, 31, Trần Đình Xu, Cầu Kho, Quận 1, HCM
Ăn (Eating):
Bánh canh Bánh canh Trần Đình Xu, góc Cao Bá Nhạ, Trần Đình Xu, Phường ., Quận 1, HCM

Bạn có thể chọn con đường khác để tham khảo ở đây ? /You can choose another street to see other information ?

Chọn tên đường và bấm vào "Xem bản đồ" để xem đường khác. /Choose another street then click on "See map again" to trace other street.
Đường Trần Đình Xu

Chưa có ý kiến về Trần Đình Xu( No comment found)


Số lần xem / reads: 17159
...